WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

和西筑咏 其八 卧雪原文|翻译|赏析_出自高攀龙的诗词_云南古诗学习网手机版

云南古诗学习网手机版

和西筑咏 其八 卧雪

朝代:明代

作者:高攀龙

原文:

山上雪连屋,山僧拥褐眠。下方来往绝,身在几禅天。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

shān shàng xuě lián wū , shān sēng yōng hè mián 。 xià fāng lái wǎng jué , shēn zài jǐ chán tiān 。

相关翻译

相关赏析


Copyright © 2008 - 2018, All Rights Reserved. - 电脑版